ŞEHİR SUYU ŞEBEKESİ DEZENFEKSİYON SİSTEMİ

 

Envirolyte,şehir içme suyu şebekesi dezenfeksiyon sistemi

Kırsal nüfus için temiz içme suyu genellikle barajlardan ya da nehirlerden pompalanan suyun arıtma tesislerinden geçtikten sonra sağlanır. Gelişmekte olan ülkelerdeki özellikle uzak köylerin yerlerinin uzaklığı veya köy nüfusu çok küçük olduğu için veya ulaşımı zor olduğundan bu köylere arıtılmış su sağlamak ekonomik değildir.

Bununla birlikte, nehir kaynaklarından ya da tüp kuyusundan yakınında ya da köylerin yakınında su vardır. Gerekli olan tek şey, bu suyun arıtılması ve ilgili köylere güvenilir ve ekonomik bir sistem kullanılarak sağlanmasıdır. Envirolyte Industries International Ltd., ortaklarıyla işbirliği içinde, yukarıdaki gereklilikleri etkili bir şekilde karşılayabilen ve geleneksel teknolojilerle bağlantılı sınırlamaları aşan kırsal su dezenfeksiyon sisteminde deneyim kazanmıştır.

 

 

Kırsal gelişmeler için envirolyte içme suyu projesi

Kırsal yerleşimlerde su kaynakları çoğunlukla doğaldır, aşağıdaki resimlerdeki gibidir:

Envirolyte içme suyu dezenfeksiyon sistemleri basit,pratiktir ve çok komplike montaj ve ekipman gerektirmaz

 

1. Yukardaki kaynaktaki su aşağıda resimlerde görüldüğü gibi basit kum filtresinden geçirilir.

Kum Filtrasyonu

Filtrelenmiş Su

 

2.Kum filtrasyonundan sonra su, dezenfeksiyon sistemimize akar ve burada suya iki yoldan yaklaşırız:

a) Birinci yöntem: On line anolit enjeksiyon sistemini kullanıyoruz.

On line enjeksiyon sistemi: Su sistemimizden dezenfefte edilmiş olarak çıkar.

Envirolyte'ın montajıOn site installation of Envirolyte

Kırsal dezenfeksiyon ünitesi

 

b)İkinci yöntem :Suya köydeki eve verilmeden önce bir tank veya depoda anolit uygulanır .

Solda depo,sağda bizim sistemi koruyan pompa binası

Pompa binasında Envirolyte Kırsal Dezenfeksiyon Ünitesi

 

 Envirolyte Kırsal Dezenfeksiyon Ünitesi

Envirolyte ünitesi - tanktaki suyu otomatik olarak dezenfekte eder (Yukardaki resimde görülen model saatte 50,000 litre kapasitelidir.) su dezenfekte edilir ve sistemden geçirir.

Biz ,saatte 10 m3 ten 6000 m3 e kadar (iki ve daha fazla sistem kombinasyonu, daha büyük hacimlerin arıtılmasına izin verir) Kırsal Dezenfeksiyon Sistemlerini üretiyoruz. Bütün bu sistemler için EN / ELA-200'den EL / ELA-60000'e kadar değişen Envirolyte makinelerinin farklı kapasitelerini kullanıyoruz. Su ve elektriğin olduğu her yerde tuzu temin ederek WHO(Dünya Sağlık Örgütü) standartlarını karşılayan suyu elde edebiliriz.

 KG Kemangi at Baling in state of Kedan, Malezya daki Envirolyte içme suyu dezenfeksiyon Sistemi

 

 Kampong Jejok, Fort Brooke, Gua Musang, Kelantan, Malezya'daki Envirolyte içme suyu dezenfeksiyon Sistemi

 

 

For instruction details or applications please send Your enquiry