Ürün Testlerine Göre

Bağımsız testler

+ KİRKMAYER sistemleri ve sorunları çözümleri (anolit ve katolyt), hastaneler, bira fabrikaları, su sistemleri ve tarımsal ortamlar da dahil olmak üzere bazı bağımsız testler ve yerinde denemelerle gerçekleştirildi.


Daha güvenli dünya


+ Çevre dostu, tamamen güvenli, toksik olmayan ve tahriş edici olmayan Anolyte, geleneksel kimyasalların gerekli sonuçları vermediği ya da hiç uygulanamayacağı yerde karşılanacaktır.


Daha iyi bir alternatif

+ Sonuçlar, Anolyte'in düşük maliyetli ve güçlü bir dezenfektan olmasının neden olduğu sterilizasyon, dezenfekte etme ve su arıtma prosedürleri için tercih edilen bir çözüm haline geleceğini kanıtladı.


Estonya'nın Tallinn Teknik Üniversitesi Kimya Enstitüsü tarafından aranmaktadır.

Bu çalışmanın amacı, klorit (ClO2) ve kloratın (ClO3) varlığını kontrol etmektir.


Anolyte, KİRKMAYER temsilcileri tarafından verilen talimatlara göre üretilmiştir. İki farklı rejimi test edilmiş ve bu rejimler doğrultusunda anolit Anolyte Medium (pH = 2-3, ORP 1100mV; Cac ± 300mg / l) ve Anolyte Güçlü (pH = 2-3; ORP, 1100mV; Cac ± 500mg / l). Muayene için anolit testten hemen önce üretilmiştir.


Kloratların ve kloritlerin tayininde iyon kromatografisi kullanılmıştır. Deneyler İyon Kromatografisi CVET-3007 kullanılarak, sorbent HIKS-1 ile doldurulmuş 6x600 mm'lik analitik sütun kullanılarak gerçekleştirildi. Seyreltme için 2.4 mM Na2-CO3 sulu solüsyonu kullanıldı. Akış hızı 4.5 ml / dakika ve basınç 40-50 atm idi. Standart olarak, 29.15 ve 7.29 mg / l ClO3-iyon konsantrasyonu ile NaClO3 solüsyonları kullanıldı.


Ön çalışmalar, bunun için altında ClO3 iyonunun klorür (Cl-) 'den kullanılır ayrıldığını ve burada 0.5 mg / l'e kadar düştüğünü gösterir. Kloratlar direkt olarak seyoltilmiş anolit içinde belirlendi, kloritler, kloritleri 100oC'de 5 dakika ısıtıldıktan sonra seyoltilmiş anolitte tespit edildi.